Publicaties
Foto's Historische documenten
Amsterdam Provincie Gelderland
Update
April 2020 !!
  

Download hier:
2020 Waste to Energy
Facilities Worldwide
Measurement results for concentration of dioxins in flue gas of all waste incineration facilities in Japan
Complete data of Japan (Excel)

Homepage

Milieu

Milieuzorg, milieuhygiëne of milieuverontreiniging is een thema dat mensen zo vanaf het begin van de jaren zeventig bezig houdt.

Een thema dat verder is onder te verdelen in een aantal onderwerpen:

-   Luchtverontreiniging
-   Bodem
-   Water
-   Geluid en trillingen
-   Externe veiligheid
-   Afvalstoffen
-   Gevaarlijke stoffen
-   Energie
-   Radioactiviteit/Straling
-   Klimaatverandering

Een thema waar ik sinds 1971 bij betrokken ben geraakt en waar ik sinds 1982 mijn beroep van heb gemaakt.

In de loop der jaren hebben twee onderwerpen uit dit thema mijn speciale aandacht gekregen. Dit zijn;

-   Grote stookinstallaties en Afvalverbranding
-   Emissie en blootstelling aan dioxinen

Een aantal relevante richtlijnen, beleidstukken en onderzoeksrapporten uit de jaren tachtig en negentig betreffende deze onderwerpen zijn nog in mijn bezit. Hiervan is een deel op deze website geplaatst mede omdat deze stukken uit historisch oogpunt van belang kunnen zijn en niet elders op een website zijn gepubliceerd.

Op deze website staan diverse foto's van afvalverbrandingsinstallaties in Europa. Je komt dan op locaties die je als toerist in de regel niet bezoekt.

Verder staan op deze website nog onderzoeksrapporten en foto's uit vorige werkkringen.

Cor Coenrady

Contact:
Gebruik om een e-mail te sturen deze link.Disclaimer:
Deze website is een persoonlijke service aan het publiek en is mede bedoeld om historische feiten en documentatie over onder andere afvalverbranding in Nederland en bodemverontreiniging in Amsterdam te bewaren.
De informatie op deze website is met zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is desondanks goed mogelijk dat de informatie niet volledig of niet correct is dan wel anderszins verbetering behoeft. De samensteller aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze website. Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. De samensteller kan niet instaan voor de inhoud van de vele websites waarnaar vanuit deze website of het te downloaden Excelbestand verwezen wordt.